Handen och tanken i skapande verkan
På Carl Malmstens Hantverksgymnasium i Valdemarsvik utbildar sig unga människor i svensk möbelindustri och svensk design, ett begrepp som har varit världsunikt sedan 1920-talet.
─ Vi tillgodoser Sverige med utomordentligt skickliga hantverkare och arbetskraft för svensk möbelindustri och svensk design, säger Johnny Németh, rektor på skolan. Skolan har två inriktningar, dels möbelsnickeri, dels form och design. Utan det senare skulle svensk export minska i konkurrenskraft. Svensk välfärd bygger på export.

På möbelsnickeriet inriktar sig de unga eleverna på material, handverktyg och maskiner. De lär sig göra möbler som rent tekniskt och formmässigt håller en mycket hög kvalité. Målet är att de ska klara av att vara snickare direkt efter utbildningen. Form & design inriktar sig på svensk formgivning. Där prövar eleverna olika material som till exempel lera, metall och trä. De lär sig även att gjuta. Alstren från båda utbildningarna är elevernas egna, men lånas ut till mässor och tävlingar.
─ Dels visar eleven upp vad den har gjort, dels visar möblerna att en gymnasieutbildning kan ha en väldigt hög klass, avslutar Johnny.

Carl Malmsten Hantverksgymnasium

Bransch:
Utbildning

Telefon: 0123-19283
Fax: 0123-19269


Email:
johnny.nemeth@valdemarsvik.se

Adress:
Carl Malmsten Hantverksgymnasium
Valdemarsviks Gymnasium
61580 Valdemarsvik

| 13 SENASTE FÖRETAGEN